Kriteriji

Kriteriji za objavu investicijskog projekta u Katalogu investicijskih projekata HGK

1.

Projekt se mora razvijati odnosno nalaziti na području Republike Hrvatske.

2.

Gotovost projekta – Projekt mora imati osnovnu projektnu dokumentaciju poput poslovnog plana, studije izvodljivosti, cost-benefit analize i sl. Projekti na razini ideje neće se uzimati u obzir za javnu objavu u Katalogu.

3.

Status projektne dokumentacije – projekti koji uključuju bilo kakvu aktivnost gradnje, moraju imati riješene vlasničke odnose, biti upisani u katastar i zemljišne knjige te biti usklađeni s prostornim planovima (PPŽ, PPG, GUP, UPU, DPU itd.).

4.

Realizacija projekta mora imati određeni ekonomski utjecaj na gospodarsku aktivnost područja u kojem se planira realizirati - klasični nekretninski projekti poput izgradnje i prodaje apartmanskih i stambenih naselja te prodaja zemljišta ne objavljuju se u Katalogu investicijskih projekata.

5.

Za projekte koji će biti objavljeni u Katalogu, mora biti dostavljena sva prateća dokumentacija.

Registriraj se